Grupy izometrii prostokąta i kwadratu

Naturalnych przykładów grup dostarcza geometria.

Rozważmy na płaszczyźnie dowolny prostokąt i izometrie płaszczyzny przekształcające ten prostokąt na ten sam prostokąt.

Pamiętamy, że składanie przekształceń jest łączne. Ponadto nietrudno sprawdzić, że składając dowolne dwie izometrie prostokąta otrzymamy także pewną jego izometrię. Zatem zbiór $\{I,S_a, S_b, S_O\}$ wraz z działaniem składania przekształceń jest grupą. Elementem neutralnym jest przekształcenie identycznościowe $I$, a elementem odwrotnym dowolnego przekształcenia jest to samo przekształcenie.
Podobnie rzecz się ma dla kwadratu, którego wszystkie 8 izometrii własnych pokazanych jest na rysunku poniżej.


[ Początek strony ] [ MiNIWykłady ]


Wszystkie prawa zastrzeżone © 2000 Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej