Grupy symetrii w chemii

Pewne operacje wykonywane na cząsteczkach chemicznych prowadzą do pokrycia się układu atomów cząsteczki przed i po wykonaniu operacji. Na przykład model cząsteczki amoniaku $NH_3$

jest nieodróżnialny przy obrotach o $120^$ i $240^\circ$ wokół osi przechodzącej przez atom azotu $N$. W takim przypadku mówimy, że model ma symetrię obrotową. Ze względu na ograniczenia wynikające z układu atomów w cząsteczce, tylko niektóre przekształcenia mają istotne znaczenie. Okazuje się, że tworzą one grupę.

I tak grupą symetrii, która odpowiada cząsteczce amoniaku jest grupa $D_3$. Natomiast z cząsteczką wody $H_2O$

związana jest grupa $D_2$.

Różne cząsteczki mające taką samą grupę symetrii mają również pokrewne własności. Jeśli na przykład dwie czasteczki maja taką samą grupę symetrii oraz taką samą liczbę atomów to mają one identyczne widma Ramanowskie i widma w podczerwieni.

[ Początek strony ] [ MiNIWykłady ]


Wszystkie prawa zastrzeżone © 2000 Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej