Drogą w grafie G nazywamy taki ciąg jego wierzchołków v1,v2,...,vk , że każde dwa kolejne wierzchołki w tym ciągu są połączone krawędzią (czyli można przejść z jednego końca drogi na drugi chodząc tylko po krawędziach).

Zaznacz na rysunku dwa wierzchołki, a komputer pokaże ci jedną z dróg między nimi (o ile istnieje).


Wszystkie prawa zastrzeżone © 2000 Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej