Liczbą chromatyczną grafu nazywamy najmniejszą liczbę kolorów, którymi można pokolorować wierzchołki grafu w taki sposób, aby każde dwa wierzchołki połączone krawędzią miały różne kolory.

Liczbę chromatyczną grafu $G$ oznaczamy $\chi(G)$.

??? Znajdź liczbę chromatyczną poniższego grafu.


Wszystkie prawa zastrzeżone © 2000 Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej