Tak. Na rysunku pokazano inny - bez przecinania się krawędzi - sposób narysowania tego grafu. Ponumerowano wierzchołki obu grafów, aby lepiej uwidocznić izomorfizm między nimi.


Wszystkie prawa zastrzeżone © 2000 Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej