Graf nie jest spójny. Na rysunku pokazano dwie składowe grafu.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2000 Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej