Stopień wierzchołka $v$ w grafie $G$to liczba krawędzi dochodzących do tego wierzchołka.

Stopień wierzchołka $v$ w grafie $G$ oznaczamy $\mathrm{deg}_G(v)$.

Ważnymi parametrami są największy (oznaczany przez $\Delta(G)$) i najmniejszy (oznaczany przez $\delta(G)$) stopień wierzchołka w grafie $G$.

Na poniższym przykładzie można sprawdzić stopnie poszczególnych wierzchołków klikając na nie. Można też sprawdzić 5 i 0.

4 5 3 4 4 0 1 3 5 3 1


Wszystkie prawa zastrzeżone © 2000 Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej