Definicja wymiaru Minkowskiego

Mówimy, że zbiory Si pokrywają zbiór F, jeżeli każdy element ze zbioru F znajduje się w którymś ze zbiorów Si.

Zauważmy pewną właściwość figur geometrycznych:

Odcinek jest figurą jednowymiarową. Po zwiększeniu dwa razy jego długości otrzymamy figurę 2 = 21 razy większą.

Kwadrat jest figurą dwuwymiarową. Po zwiększeniu dwa razy długości jego boku otrzymamy figurę 4 = 22 razy większą.

Sześcian jest figurą trójwymiarową. Po zwiększeniu dwa razy długości jego boku otrzymamy figurę 8 = 23 razy większą.

Teraz możemy już stwierdzić, że

Ne ()=ce -D

gdzie D jest wymiarem Minkowskiego, Ne () jest liczbą zbiorów pokrywających ograniczony zbiór F, c jest stałą, a e  jest dokładnością pomiaru (czyli maksymalną średnicą zbiorów pokrywających zbiór F).

Wyznaczmy D.

Logarytmując obie strony otrzymujemy:

log Ne ()=D log(e) +log(c)

Przekształcając dalej otrzymujemy:

Oczywiście jest to pomiar dla jakiejś dokładności, w związku z czym D jest tylko przybliżone. Aby dokładnie policzyć D bierzemy nieskończenie małe e (korzystamy z definicji granicy):

ponieważ c nie zależy od e  więc drugi składnik zbiega do zera, więc możemy go opuścić i otrzymujemy:

Jeżeli powyższa granica istnieje, to d jest wymiarem Minkowskiego. Istnieją zbiory, dla których powyższa granica nie istnieje. Wspomniany wcześniej wymiar Hausdorffa jest określony dla dowolnego zbioru.

Korzystając z tak sformułowanej definicji bardzo łatwo policzyć wymiar w przybliżeniu, co powoduje iż jest ona bardzo często implementowana w programach komputerowych [zobacz zastosowania].

Równoważne definicje wymiaru Minkowskiego

Przeprowadzone rozumowanie nie jest trudne, ale nie odpowiada na jedno pytanie: Jak skonstruować pokrycie mierzonego zbioru? Poniżej podajemy pięć równoważnych sposobów skonstruowania pokrycia zbioru:

  1. najmniejsza liczba kul o promieniu co najwyżej e pokrywających F;
  2. najmniejsza liczba kostek o boku e  pokrywających F;
  3. najmniejsza liczba kratek o boku e  przecinających F (nałożenie siatki)
  4. najmniejsza liczba zbiorów o średnicy co najwyżej e  pokrywających F.

A oto interpretacja graficzna:
[ Początek strony ] [ MiNIWyklady ]
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2002 Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej