Wymiar Minkowskiego

W wykładzie tym przybliżymy Wam pojęcie wymiaru, charakterystycznej cechy obiektów geometrycznych. Bardziej szczegółowo opowiemy o dziwnym wymiarze, zwanym wymiarem Minkowskiego. Policzymy ile wynosi dla różnych fraktali. Sami będziecie mogli policzyć wymiar różnych zbiorów, przy pomocy "Systemu do liczenia wymiaru Minkowskiego fraktali", który można ściągnąć z tej strony.

Co to jest wymiar?

Z punktu widzenia geometrii klasycznej wymiar figury geometrycznej równa się liczbie współrzędnych potrzebnych do określenia położenia dowolnego punktu tej figury. A więc dla odcinka, okręgu lub kostki sześciennej wymiar przyjmuje wartości całkowite.

Gdybyśmy chcieli policzyć wymiar jakiegoś fraktala powinniśmy skorzystać z innej definicji. Jak się zaraz okaże, wymiary fraktalne tych dziwnych zbiorów o skomplikowanej budowie, nie przyjmują wartości całkowitych. Na przykład dywan Sierpińskiego ma wymiar fraktalny równy 1.5849...

Własności wymiaru

Skonstruowanie takiej definicji wymiaru, aby obejmowała przypadki geometrii klasycznej i fraktalnej było bardzo trudne i wielu matematyków z początku XX wieku zmagało się z tym problemem. Matematyka wyróżnia kilka różnych definicji wymiaru. Historia wymiaru fraktalnego sięga pracy Hausdorffa z 1918 r. Jednak definicja tego co później zostało nazwane wymiarem Hausdorffa (lub Hausdorffa-Besicovitcha) jest trudna do zastosowania w praktyce.

Jeśli mamy do czynienia z konkretnymi problemami, to często wygodniej jest skorzystać z wymiaru Minkowskiego, zwanego wymiarem pudełkowym, który jest łatwy do policzenia na komputerze. Klasycznym przykładem jest pomiar długości linii brzegowej Wielkiej Brytanii.

Sprawdźmy czy odcinek lub kwadrat mają wymiar Minkowskiego zgodny z naszą intuicją.

W celu obliczenia wymiaru odcinka F=[0, 1] pokrywamy go dostatecznie małymi odcinkami miarowymi e i wyznaczamy ich liczbę Ne (F ):

e =1 Ne (F )=1

e =1/2

Ne (F )=2

e =1/4

Ne (F )=4

...
e =1/2k Ne (F )=2k

Zmniejszając długość odcinka miarowego, otrzymujemy wzrost liczby odcinków pokrywających naszą linię gładką. Zachodzi zależność Ne ()= ~1/e .

Zgodnie z definicją wymiar Minkowskiego wynosi

Definicja wymiaru Minkowskiego doprowadziła nas do intuicyjnej wartości wymiaru odcinka.

Analogicznie można policzyć wymiar innych figur geometrycznych.
[Wymiar kwadratu]
[Wymiar sześcianu]

Wiemy już, że wymiar Minkowskiego zbiorów typu odcinek lub kwadrat, zgodny jest z naszą intuicyjną definicją. Teraz policzymy wymiar kilku fraktali, takich jak zbiór Cantora, krzywa Kocha (brzeg płatka śniegu), dywan Sierpińskiego, trójkąt Sierpińskiego i piramida Sierpińskiego.

Zbiór Cantora
[ Wymiar zbioru Cantora d=0.63... ]
Krzywa Kocha Dywan Sierpińskiego
[ Wymiar Krzywej Kocha d=1.26... ] [ Wymiar Dywanu Sierpińskiego d=1.89... ]
Trójkąt Sierpińskiego Piramida Sierpińskiego
[ Wymiar Trójkąta Sierpińskiego d=1.59... ] [ Wymiar Piramidy Sierpińskiego d=2 ]

Jak liczyć wymiar na komputerze?

Próbując policzyć wymiar Minkowskiego na komputerze, bardzo szybko napotykamy na problemy. Na komputerze nie możemy zmniejszać e  w nieskończoność, a wynik logarytmu jest podawany w zaokrągleniu. Poza tym pamiętajmy, że komputer operuje na danych dyskretnych. Nie możemy zmniejszyć e  poniżej rozdzielczości (odległości pomiędzy punktami pomiarowymi), w której zapisany jest zbiór. Jeżeli byśmy tak postąpili, to zbiór traktowany byłby jako zbiór złożony ze skończonej liczby punktów. A wymiar punktu lub zbioru złożonego ze skończonej liczby punktów jest zero.

Aby ominąć te niedogodności musimy się uciec do pewnego wybiegu. Pokrywamy zbiór siatką o boku e  i liczymy do ilu kostek wpadają punkty mierzonego zbioru. Powtarzamy to dla kilku e. Jak pamiętamy wymiar jest zdefiniowany jako stosunek logarytmu ilości kostek do logarytmu e. Wartości zaznaczamy na wykresie logarytmicznym.

Skala logarytmiczna

Od razu widać, że nasze punkty układają się prawie na prostej. Mając tą informację możemy stwierdzić, że stosunek ten jest bliski wartości stałej (jest to przecież wymiar, który z definicji jest stałą cechą charakterystyczną zbioru). Mankamentem jest słowo prawie. Spróbujmy poprowadzić prostą tak, żeby każdy z naszych punktów leżał jak najbliżej tej prostej.
Metoda Najmniejszych Kwadratów
Metodę Najmniejszych Kwadratów stosuje się do znajdowania wzoru prostej (y=ax+b), w taki sposób, żeby suma kwadratów odległości punktów od prostej wykresu była jak najmniejsza. Dzięki zastosowaniu kwadratów odległości unikamy wartości ujemnych, co pozwala stosować ten sam wzór dla punktów leżących poniżej i powyżej prostej. Współczynniki a i b określamy w taki sposób, żeby suma wartości: , liczona dla wszystkich punktach z wykresu, była jak najmniejsza.
Na oko da się to zrobić. Tak, ale my chcemy poznać współczynnik kierunkowy tej prostej, bardziej dokładnie niż na oko. Aby obliczyć dokładnie ten współczynnik skorzystamy z Metody Najmniejszych Kwadratów.System do liczenia wymiaru Minkowskiego fraktali działa w opisany powyżej sposób.

Wszystko to wygląda bardzo interesująco. Jednak zastanawiacie się zapewne do czego może służyć znajomość wymiaru Minkowskiego. Tutaj znajdziecie przykłady zastosowań.
[ Początek strony ] [ MiNIWyklady ]


Wszystkie prawa zastrzeżone © 2002 Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej