main.exe

Wywołanie: main input_file epsilon

Program main jest silnikiem systemu, to właśnie ten program liczy wymiar Minkowskiego dla żądanego pliku z danymi i wyświetla wyniki. Program ten działa w trybie tekstowym i jest w pełni przenaszalny na inne platformy sprzętowe.

Wejście

ParametrOpis
input_file Plik wejściowy z danymi, koniecznie musi być to plik tekstowy zgodny w formacie z podanymi niżej wymogami.
epsilon Ponieważ procedura liczenia wymiaru Minkowskiego wymaga pokrycia zbioru, wiec żeby uniknąć nadmiarowego liczenia podaje sie poczatkową dlugość boku kwadratu jakimi pokrywa się zbiór. Dokładniesze informacje na temat liczenia wymiaru Minkowskiego można znaleźć na stronach wydzialu MiNI PW[ Początek strony ] [ MiNIWyklady ]
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2002 Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej