Pomiar długości linii brzegowej Wielkiej Brytanii

Na rysunku przedstawiony jest zarys wybrzeża Wielkiej Brytanii. Pokrywamy go siatką o boku 64 i zliczamy kratki, w które wpadają punkty wybrzeża. Następnie zmniejszamy wielkość boku kratki do 16 i znowu zliczamy, w ile kratek wpadają punkty wybrzeża.

   

Zliczanie kratek daje nam odpowiednio 22 i 137. Kto chce, niech sprawdzi.

Posługując się tymi danymi, możemy oszacować wymiar Minkowskiego. Po naniesieniu danych na wykres logarytmiczny otrzymamy współczynnik kierunkowy prostej łączącej te dwa punkty

Poniżej przedstawiamy wyniki działania Systemu do liczenia wymiaru Minkowskiego dla fraktali:

0: N(eps) = 4375, eps = 1
1: N(eps) = 1832, eps = 2
2: N(eps) = 908, eps = 4
3: N(eps) = 376, eps = 8
4: N(eps) = 137, eps = 16
5: N(eps) = 60, eps = 32
6: N(eps) = 22, eps = 64
7: N(eps) = 9, eps = 128
8: N(eps) = 3, eps = 256
9: N(eps) = 1, eps = 512
dim = 1.33573

Współczynnik kierunkowy prostej policzony jest przy użyciu Metody Najmniejszych Kwadratów.
[ Początek strony ] [ MiNIWyklady ]
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2002 Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej