Wymiar Minkowskiego piramidy Sierpińskiego

W celu obliczenia wymiaru Minkowskiego piramidy Sierpińskiego F pokrywamy ją dostatecznie małymi kostkami (ostrosłupami regularnymi) o boku długości e  i wyznaczamy ich liczbę Ne (F ).

Kostka o boku długości 1 pokrywa całą piramidę Sierpińskiego.

e  =1      Ne  (F )=1

W drugim kroku potrzebujemy 4 kostek o boku długości 1/2, żeby pokryć piramidę Sierpińskiego.

e  =1/2    Ne (F )=4

W celu pokrycia piramidy Sierpińskiego kostkami o boku długości 1/4 potrzebujemy 16 ostrosłupów.

e  =1/4    Ne (F )=16

e  =1/2k  Ne (F )=4k

Zmniejszając długość boku kostki, otrzymujemy wzrost liczby kostek potrzebnych do pokrycia piramidy Sierpińskiego.

Policzmy wymiar Minkowskiego

Wymiar piramidy Sierpińskiego wynosi 2. Blok budujący dla tego fraktala jest figurą trójwymiarową, a fraktal ma wymiar Minkowskiego 2. Jak widać na tym przykładzie, przyjęcie definicji, że fraktal to figura, której wymiar Minkowskiego nie jest liczbą naturalną jest błędna.
[ Początek strony ] [ MiNIWyklady ]
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2002 Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej