Klasyfikacja danych

Klasyfikacja danych to jedno z podstawowych zadań wykonywanych przy użyciu sieci neuronowych. Na czym polega ?

Celem klasyfikacji jest skojarzenie obiektu na podstawie jego cech charakterystycznych z pewną kategorią. By wytłumaczyć problem - kilka przykładów:

Sieci neuronowe znajdują szczególnie ważne zastosowanie tam, gdzie nie ma prostych reguł klasyfikacji. Można je bowiem uczyć na przykładach. Sam człowiek klasyfikacji danych uczy się stopniowo, korygując własne błędy i wykorzystując wcześniej zdobyte doświadczenia do poprawnego wnioskowania.


Jeden z ciekawszych przykładów to system diagnozowania zawałów serca. Zadanie jakie postawiono sieci: Na podstawie 41 danych na temat stanu zdrowia pacjenta - ustal czy występuje u niego zawał serca ?

Jaki był wynik budowy takiego systemu?

Sieć neuronowa potrafi postawić lepszą diagnozę niż zespół lekarzy specjalistów

Diagnoza sieci neuronowej - odpowiednio nauczonej - była bowiem poprawna w 92%. To o 4% lepszy wynik, niż ten uzyskiwany przez lekarzy specjalistów.
Co ciekawe sieć wykorzystuje do tego jedynie połowę informacji o pacjencie i wystarcza to do postawienia tak trafnej diagnozy.

Wniosek: uczenie sieci to sposób na system ekspercki, ale również na system, który odpowie nam - co jest podstawą dla trafnych decyzji.

Uwaga: dokładny opis systemu:
J.Żurada, M.Barski, W. Jędruch, Sztuczne sieci neuronowe, PWN, 1996

[ Początek strony ] [ MiNIWyklady ]


Wszystkie prawa zastrzeżone © 2000 Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej