Zastosowania

Omówione w cześci teoretycznej cechy sieci neuronowych, jak również znane z literatury różnorodne modele struktur sieciowych pozwalają na scharakteryzowanie ich możliwości oraz obszarów ich potencjalnych zastosowań.

Sieci nie uczą się algorytmów, lecz uczą się przez przykłady. W przeciwieństwie do konwencjonalnych komputerów są słabymi maszynami matematycznymi i słabo nadają się do typowego przetwarzania wykorzystującego algorytmy. Bardzo dobrze natomiast nadają się do zadań związanych z:


[ Początek strony ] [ MiNIWyklady ]


Wszystkie prawa zastrzeżone © 2000 Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej