Ostatnia aktualizacja:
May 22. 2019 09:27:50
Seminarium z algebry ogólnej

Seminarium z algebry ogólnej

(dawna nazwa: seminarium z modów i modałów)

wtorki, 10.30 - 12, sala 317 w Gmachu MiNI

Prowadzący:

Prof. dr hab. Anna Romanowska
e-mail: A.RomanowskaATmini.pw.edu.pl
www.mini.pw.edu.pl/~aroman

Dr hab. inż. Agata Pilitowska
e-mail: A.PilitowskaATmini.pw.edu.pl
www.mini.pw.edu.pl/~apili

Dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio
e-mail: A.Zamojska-DzienioATmini.pw.edu.pl
www.mini.pw.edu.pl/~azamojsk


Seminarium powstało trzydzieści lat temu, w roku 1987. Początkowo było to seminarium specjalistyczne poświęcone modom (algebrom idempotentnym i entropicznym) i modałom (półkratowo uporządkowanym modom). Z czasem tematyka i zakres zainteresowań uczestników znacznie się rozszerzyły. Obecnie, na seminarium prezentowane są prace z wielu różnych dziedzin algebry, często związane tematycznie z innymi dziedzinami matematyki, a także z różnego rodzaju zastosowaniami. Większość referatów dotyczy prac własnych uczestników seminarium lub zaproszonych gości. Interesują nas zagadnienia czysto teoretyczne dotyczące szeroko rozumianej algebry uniwersalnej, a także jej związki z algebrą klasyczną (teorią pierścieni i modułów), z geometrią (m. in. geometrią zbiorów wypukłych i różniczkową), topologią (w szczególności z teorią węzłów), z logiką i teorią modeli, kombinatoryką i informatyką (teorią koalgebr), a także zastosowania pozamatematyczne (np. w biologii i w fizyce).