Ostatnia aktualizacja:
October 13. 2018 19:09:03
Seminarium z algebry ogólnej

Seminarium z algebry ogólnej

(dawna nazwa: seminarium z modów i modałów)

wtorki, 10.30 - 12,  sala 317 w Gmachu MiNI                   

Prowadzący: 

Prof. dr hab. Anna Romanowska 
tel.
e-mail: A.RomanowskaATmini.pw.edu.pl
www.mini.pw.edu.pl/~aroman

Dr hab. inż. Agata Pilitowska
tel.
e-mail: A.PilitowskaATmini.pw.edu.pl
www.mini.pw.edu.pl/~apili

Dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio
tel.
e-mail: A.Zamojska-DzienioATmini.pw.edu.pl
www.mini.pw.edu.pl/~azamojsk
 

Seminarium powstało trzydzieści lat temu, w roku 1987. Początkowo było to seminarium specjalistyczne poświęcone  modom (algebrom idempotentnym i entropicznym) i modałom (półkratowo uporządkowanym modom). Z czasem tematyka i zakres zainteresowań uczestników znacznie się rozszerzyły. Obecnie, na seminarium prezentowane są prace z wielu różnych dziedzin algebry, często związane tematycznie  z innymi dziedzinami matematyki, a także z różnego rodzaju zastosowaniami. Większość referatów dotyczy prac własnych uczestników seminarium lub zaproszonych gości. Interesują nas zagadnienia czysto teoretyczne dotyczące szeroko rozumianej algebry uniwersalnej, a także jej związki z algebrą klasyczną (teorią pierścieni i modułów), z geometrią (m. in. geometrią zbiorów wypukłych i różniczkową), topologią (w szczególności z teorią węzłów), z logiką i teorią modeli, kombinatoryką i informatyką (teorią koalgebr), a także zastosowania pozamatematyczne (np. w biologii i w fizyce).