Seminarium Inkluzji Różniczkowych i Teorii Sterowania
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

MENU:


 Strona Główna

 Aktualny Program

 Streszczenia Referatów

 Prowadzący

 Historia

 Działalność

 Goście i współpracownicy

 kontakt

 

Seminarium jest prowadzone od ponad 30 lat. Zostało zainicjowane przez prof. dr hab. Jerzego Muszyńskiego, a po jego przejściu na emeryturę prowadzą je wspólnie, od 1999 roku, Tadeusz Rzeżuchowski i Andrzej Fryszkowski. Było wielu gości, rownież z zagranicy. Wymienić należy: H-D ALBER (Niemcy), Patrizio NEFF (Niemcy), Smaïl GJEBALI (Algeria), Sławomir Plaskacz (Toruń), Aleksandra Arkit (Zielona Góra), Jerzy Motyl (Zielona Góra), Krzysztof Przesławski (Zielona Góra), Joachim Syga (Zielona Góra), Dorota Bors(Łódź), Dorota KLIM (Kraków), Krzysztof Leśniak (Toruń), Dorota Mozyrska (Biały Stok), Małgorzata Wyrwas (Biały Stok), Zbigniew Zaczkiewicz (Biały Stok), Zbigniew Bartosiewicz (Biały Stok), Celina ROM (Katowice), Szymon Wąsowicz (Bielsko-Biała) i inni.