Seminarium Inkluzji Różniczkowych i Teorii Sterowania
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych