Ostatnia aktualizacja:
August 16. 2017 12:30:05
Aktualności

Aktualności


KOALA = KOmbinatoryka+ALgebra+Algorytmika

Dnia 25.01.2017 odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Koła, na którym został wybrany Zarząd Koła oraz Delegat do Rady Kół Naukowych. Aktualna lista członków znajduje się tutaj.