Aktualności > Archiwum > Literatur > Literatury z poprzednich lat

Literatury z poprzednich lat

2010-2012

  • Graph Theory

czas: czwartek 16:15-18:00

miejsce: GCh 333

Przedmiot studiujemy na podstawie książki "Graph Theory" autorstwa Reinharda Diestela.


2009-2010

  •  Extremal Graph Theory

Przedmiot studiujemy na podstawie książki  "Extremal GraphTheory"  autorstwa Béla Bollobása.


2008-2009

  • Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-Completeness

czas: wtorek  16:15 - 18:00

miejsce: GG 405/5

Przedmiot studiujemy na podstawie książki "Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-Completeness" autorstwa Michaela R. Gareya i Davida S. Johnsona. Jest to książka o klasach trudności problemów decyzyjnych i optymalizacyjnych. W książce tej również jest podanych ponad 300 problemów NP-zupełnych. Poniżej znajduje się konspekt tego przedmiotu.

 

Konspekt (uzupełniany w miarę przerabiania):

1. Problemy wielomianowe, klasa NP oraz problemy NP-zupełne (formalne definicje wykorzystujące maszyny Turinga). Wielomianowa redukcja jednego problemu decyzyjnego do drugiego. Twierdzenie Cooka, czyli twierdzenie mówiące o tym, że problem SAT jest problemem NP-zupełnym (NPC).

2. Wykazanie NP-zupełności następujących problemów: 3-SAT, 3-wymiarowego skojarzenia, podziału zbioru, pokrycia wierzchołkowego, istnienia kliki, istnienia cyklu Hamiltona.

3. Umówienie technik udowadniania NP-zupełności takich jak "ograniczenie", "lokalna zamiana" i "rzeźba totalna" na przykładach.

4. Rozwiązywanie zadań z rozdziału 3.3 metodami z punktu trzeciego.

5. Używanie NP-zupełności do analizy problemów. Badanie NP-zupełności podproblemów danego problemu NP-zupełnego. Udowodnienie, że problem 3-kolorowalności grafu jest NP-zupełny dla grafów o maksymalnym stopniu co najwyżej 4, jak również dla grafów planarnych. Algorytmy pseudo-wielomianowe na przykładzie problemu podziału zbioru.

6. Algorytmy pseudo-wielomianowe - formalna definicja. Problemy numeryczne. NP-zupełność w silnym sensie. Udowodnienie silnej NP-zupełności problemów 4-podziału oraz 3-podziału.

7. Pseudo-wielomianowa transformacja jednego problemu do drugiego. Udowodnienie silnej NP-zupełności problemu szeregowania zadań o ograniczonych czasach oraz problemu poddrzewowego izomorfizmu. Złożoność czasowa jako funkcja naturalnych parametrów.