Ostatnia aktualizacja:
August 16. 2017 12:30:05
Aktualności > Rekrutacja

Rekrutacja


Jeśli jesteś studentem lub doktorantem PW z sympatią patrzącym na teorię grafów, kombinatorykę, algebrę, bądź pokrewną algorytmikę, to już dziś masz szanse do nas dołączyć:)
Aby zostać członkiem koła KOALA należy wysłać z konta wydziałowego na adres    wypełnioną oraz podpisaną imieniem i nazwiskiem następującą deklarację członkowską:


***********
Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków
Kombinatoryczno-Algebraiczno-Algorytmicznego Koła Naukowego "KOALA" działającego
przy Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Niniejszym
zobowiązuję się przestrzegać regulaminu koła.

Wyrażam/Nie wyrażam* zgody na umieszczenie mojego imienia i nazwiska na stronie
internetowej Koła.

Imię i Nazwisko

*niepotrzebne usunąć
***********



Regulamin: Można go ściągnąć stąd.