Wymiar Minkowskiego sześcianu

W celu obliczenia wymiaru sześcianu F o boku 1, również postępujemy analogicznie jak w przypadku liczenia wymiaru odcinka. Pokrywamy sześcian dostatecznie małymi kostkami (sześcianami) o boku e  i wyznaczamy ich liczbę Ne (F ).

e  =1      Ne (F )=1

e  =1/2    Ne (F )=8

e  =1/4    Ne (F )=64

...

e  =1/2k  Ne (F )=23k

Zmniejszając długość boku kostki pomiarowej, otrzymujemy wzrost liczby kostek potrzebnych do pokrycia sześcianu.

Policzmy wymiar Minkowskiego dla sześcianu

Definicja wymiaru Minkowskiego doprowadziła nas znowu do intuicyjnej wartości wymiaru sześcianu.
[ Początek strony ] [ MiNIWyklady ]
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2002 Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej