Zastosowania

Od dłuższego czasu analiza danych zmierza w kierunku poszukiwania wzorców zachowań. Nie tylko bada się zależności pomiędzy danymi, ale także próbuje się znaleźć wzory które opisywałyby "zachowanie" danych tzn. dlaczego wartości wzrastają, opadają, przesuwają się itp.

Okazuje się, że fraktale znajdują zastosowanie w opisie tych zjawisk. Coraz częściej wzory i charakterystyki fraktali dają nam lepsze zrozumienie w różnych dziedzinach takich jak: medycyna, biologia, psychologia, gospodarka leśna, analiza sygnałów, ekonomia.

W medycynie fraktali używa się do analizy obrazów tomograficznych, rozpoznawania komórek itp. Na przykład: Przeprowadzone parę lat temu badania w ośrodku badawczym Mount Sinai w Nowy Jorku wskazały na zależność pomiędzy wymiarem fraktalnym chromosomu a rakiem.

W psychologii naukowcy badający ludzkie oceny estetyczne (czy coś jest ładne lub brzydkie, itp.) stwierdzili że istnieje zależność pomiędzy estetyką rysunku wygenerowanego za pomocą fraktala a wymiarem tego fraktala.

W biologii naukowcy analizujący obraz termalny krowy stwierdzili, że wymiar fraktalny takiego obrazu zmniejsza się w momencie kiedy zwiększa się jej stres. Hahn i inni (1992)

W gospodarce leśnej zauważono że średnia wymiaru fraktalnego małych terenów leśnych jest mniejsza niż dużych. Przełom następuje mniej więcej przy rozmiarze 63-70 ha. Krumell i inni (1987)

Odbierając zdjęcia z satelitów takich jak Voyager, które robią zdjęcia Marsa i innych planet można przepuścić przez narzędzia anti-aliasingowe (wygładzające) obraz i w ten sposób poprawić dokładność wymiaru fraktalnego. Ponieważ ta technika działa tylko dla obrazów "naturalnych" można byłoby wstępnie posegregować obrazy pokazujące krajobrazy i te które mogą pokazywać coś sztucznego. Dennis i Dessipris (1989) wykazali ten związek.

W ekonomii wykorzystuje się fraktale na przykład do przewidywania zachowania notowań akcji. Liczenie wymiaru Minkowskiego z wykresu cen akcji może posłużyć do analizy trendów spółek, czyli które z nich zachowują się podobnie (mają duże lub małe wahania w cenie).
Poniżej Przedstawiamy wymiary Minkowskiego dla danych giełdowych 20 spółek.

SpółkaWymiar Minkowskiego
Agora1.22041
BPH1.32618
BRE1.36096
BSK1.30203
BZW1.09459
Comarch1.24844
Computerland1.32533
Elektrim1.35081
Elektrim Kable1.30399
Kety1.33194
KGHM1.30867
Netia1.17116
Optimus1.27185
Orbis1.29357
PeKaO1.23801
PKN1.23026
Prokom1.29859
SoftBank1.24258
Swiecie1.28202
TPSA1.27193[ Początek strony ] [ MiNIWyklady ]
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2002 Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej