Sposób konstrukcji zbioru Cantora

Krok zerowy
Najpierw rysujemy odcinek długości 1.

Krok pierwszy
Dzielimy narysowany odcinek na 3 równe części, a więc każdy z odcinków ma długość 1/3. Wyrzucamy środkową część, w związku z czym zostają nam 2 odcinki, każdy długości 1/3.

Krok drugi
Oba pozostawione odcinki dzielimy na 3 równe części, każda część ma długość 1/9. Wyrzucamy środkowe części. Zostały nam 4 odcinki, każdy długości 1/9.

Kolejne kroki
Postępujemy podobnie jak w poprzednich krokach. W k-tym kroku otrzymamy 2k odcinków, każdy długości 1/3k.

Zbiór, który otrzymany po nieskończenie wielu krokach nazywamy zbiorem Cantora.
[ Początek strony ] [ MiNIWyklady ]
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2002 Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej