Strona główna   |   Aktualny program   |   Archiwalny program   |   Streszczenia referatów   |   Galeria fotografii

30.V.2018

Mateusz Kwaśnicki, Politechnika Wrocławska

"Rozkłady max(X_n,0) jednoznacznie opisują błądzenie losowe"

Streszczenie:   Dowodzimy twierdzenia sformułowanego w tytule referatu, wykorzystując klasyczną teorię funkcji holomorficznych. Twierdzenie to rozstrzyga hipotezę postawioną przez L. Chaumont i R. Doneya, którzy niedawno udowodnili omawiany wynik przy rozmaitych dodatkowych założeniach. Równoważne sformułowania twierdzenia orzekają, że błądzenie losowe jest jednoznacznie opisane przez rozkłady procesu maksimum max(0,X_1,X_2,...,X_n) albo przez wznoszący proces drabinowy.
Omawiane twierdzenie zostało po raz pierwszy sformułowane (bez dowodu) przez I.W. Ostrowskiego oraz A.M. Ulanowskiego w 1989 roku. Drugi z autorów tej pracy w 1992 roku sformułował dowód, lecz zawierał on istotną usterkę.
 

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych!
W. Matysiak,   J. Misiewicz,  J. Wesołowski

 

Semestr letni 2017/2018:

DataReferent Tytuł
21.II.2018 Maxime Fevrier Eigenvalues of the deformed Wigner ensemble and free probability
21.II.2018 Mitja Mastnak Bialgebras in combinatorics
28.II.2018 Alexandru Nica Free probabilistic aspects of meandric systems
14.III.2018 Jacek Wesołowski Asymptotyka nadmiaru w modelach urnowych
28.III.2018 Piotr Graczyk Inwersje procesow stochastycznych i transformata Kelvina
04.IV.2018 Agnieszka Piliszek Wolny analog niezależnościowej charakteryzacji rozkładów Gamma i Kummera.
11.IV.2018 Mariusz Kubkowski Testowanie zgodności interakcji za pomocą Informacji Interakcyjnej
18.IV.2018 Jolanta Misiewicz Sploty typu Kendalla i transformata Williamsona
25.IV.2018 Jolanta Misiewicz Sploty typu Kendalla i transformata Williamsona - kontynuacja
30.V.2018 Mateusz Kwaśnicki Rozkłady max(X_n,0) jednoznacznie opisują błądzenie losowe
06.VI.2018 Włodzimierz Bryc Asymptotyka losowych dróg Motzkina
13.VI.2018 Jacek Bojarski Rachunek prawdopodobieństwa w systemie elektroenergetycznym

« do początku strony