Loading...
 

Prof. nzw. dr hab. Przemysław Grzegorzewski

Zakład Procesów Stochastycznych i Matematyki Finansowej

ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa

Pokój: 449
E-mail: pgrzeg@mini.pw.edu.plZainteresowania naukowe:

 • Statystyka matematyczna
 • Analiza danych
 • Statystyczna kontrola jakości
 • Zbiory rozmyte

Działalność dydaktyczna:

 • Statystyka matematyczna
 • Statystyczne metody wspomagania decyzji
 • Rachunek prawdopodobieństwa

Działalność naukowa:

 • Członek Rady Wydziału MiNI
 • Członek Rady Naukowej IBS PAN
 • Organizator konferencji: EYSM'97; Statystyka Matematyczna - Wisła 2001, 2011;
  SMPS 2002; ISQC'04; WISSC 2003, 2004; WISIS 2004; WSIM 2010| Lista publikacji | Materiały dydaktyczne | Seminarium SiAD | Prywatna strona WWW |


Page last modified on Czwartek 11 Październik, 2012 10:37:51 CEST