Loading...
 

Posiedzenia Rady Wydziału

Link do strony posiedzeń Rady Wydziału znajduje się obecnie w sekcji Pracownicy, dostępnej po zalogowaniu z hasłem wydziałowym.

Zebrania Komisji

Tu sekretarze i przewodniczący mogą rezerwować czwartkowe terminy(external link) na zebrania swoich komisji. Chodzi o unikanie konfliktów w paśmie dziekańskim, czyli w czwartki 12-14. Program dopuszcza konfliktowe rezerwacje ale sygnalizuje problem i listy osób, które muszą się rozdwoić. Każdy może sprawdzić terminy zebrań, ale dokonać rezerwacji można tylko po identyfikacji.

American Mathematical Society

Wydział otrzymał oficjalny list z American Mathematical Society (AMS), w którym organizacja ta zaprasza nowych członków do swoich szeregów. Roczna składka dla polskich matematyków wynosi 16$. Członkowie AMS m. in. trzymują pocztą NOTICES lub BULLETIN, mogą korzystać z upustu przy zakupie książek i czasopism, mają nieodpłatny dostęp do serwisów elektronicznych. Deklaracje członkowskie i inne informacje dotyczące w p. 10.

Publikacje i Sprawozdania

W systemie PLUTON dodajemy do bazy danych nowe publikacje, wyjazdy, wizyty itp, itp, itd., oraz sprawdzamy saldo swojego konta punktowego i wpisy dokonane uprzednio. Baza danych obejmuje obecnie wszelkiego rodzaju publikacje, wraz z referatami na konferencjach i innymi niepunktowanymi, wyjazdy, wizyty, projekty badawcze oraz nagrody, stypendia, odznaczenia i inne zaszczyty. W obecnej wersji użytkownik może już samodzielnie edytować większość wpisów, część można również usuwać. W razie potrzeby większej korekty proszę o kontakt pod 'tomtracz' at 'mini.(etc.)'.
Uruchomiłem wariant PLUTONa przewidziany dla doktorantów. System podczas logowania sprawdza stanowisko osoby logującej się i startuje w odpowiedniej konfiguracji. Doktoranci powinni widzieć wybór semestru, za który składają sprawozdanie, a pracownicy - roku. Jeśli u kogoś coś się nie zgadza proszę o sygnał pod adres t.traczyk etc.
Aby utrudnić życie dowcipnisiom wejście do PLUTONa zostało przeniesione do sekcji Pracownicy, dostępnej po zalogowaniu. Jest teraz w sekcji Dokumenty→Badania naukowe. Oczywiście można w swojej przeglądarce zapamiętać URL PLUTONa i nie przechodzić za każdym razem logowania jako pracownik.

Dokumenty do pobrania

Pracownicy Wydziału MiNI mogą pobrać ze strony WWW Wydziału wzory dokumentów związanych z działalnością naukową (wymagane logowanie z hasłem).

Publikowanie

· Punktacja za publikacje w Demonstratio Mathematica wynosiła w roku 2014 8 pkt, w roku 2015 i 2016 11 pkt. Prace publikowane w Demonstratio Mathematica znów trzeba zgłaszać do PLUTONa. DM zostało sprzedane wydawnictwu DeGruyter Open i nasz system już nie działa.

· Nasza własna PRZESZUKIWARKA(external link) list ministerialnych. Na razie przeszukuje listy A i B z lat 2014, 2015 i 2016. Dostępna również spod PLUTONa.

· Zewnętrzna wyszukiwarka(external link) czasopism naukowych z aktualną i archiwalną punktacją MNiSW.

· Komunikat MNiSW z 27 stycznia 2017 - ujednolicone listy czasopism za lata 2013-2016(external link).

· Komunikat MNiSW z 9 grudnia 2016 dotyczący punktacji czasopism naukowych(external link) wraz z wykazami A, B i C.

· Komunikat MNiSW z 23 grudnia 2015 dotyczący punktacji czasopism naukowych(external link) wraz z wykazami A, B i C.

· Komunikat MNiSW z 31 grudnia 2014 dotyczący punktacji czasopism naukowych(external link) wraz z wykazami A, B i C.

· Komunikat MNiSW z 17 grudnia 2013 dotyczący punktacji czasopism naukowych(external link) wraz z wykazami A, B i C.

· Komunikat MNiSW z 20 grudnia 2012 dotyczący punktacji czasopism naukowych(external link) wraz z wykazami A, B i C.

· Lista czasopism z punktacją MNiSW obowiązującą w roku 2010 tutaj. Ta lista jest w zasadzie zawarta w następnym punkcie, ponieważ jednak MNiSW czasem zmienia adresy swoich stron więc na wszelki wypadek nie likwiduję tego linku.

· Strona MNiSW z punktacją czasopism obowiązującą w ubiegłych latach tutaj(external link).

· Informacje o zasadach punktowania publikacji. Opracowane na początku 2011 przez panią Helenę Dryzek. Część linków do stron MNiSW nie działa - pewnie MNiSW zlikwidowało te strony lub przeniosło je pod inne adresy.

· Na stronie http://www.mini.pw.edu.pl/~dryzek zamieszczony jest słownik podstawowych pojęć pomocnych przy publikowaniu i dokumentowaniu dorobku naukowego.

Przewody naukowe

Sytuacja prawna.

Page last modified on Poniedziałek 06 Marzec, 2017 15:45:10 CET