Loading...
 
Lista rankingowa stypendium projakościowego w roku akademickim 2017/2018

Informacje bieżące dotyczące działalności Studiów Doktoranckich są umieszczone na stronie Kierownika Studiów, prof. dr hab. Krzysztofa Chełmińskiego: http://www.mini.pw.edu.pl/~kchelmin/infstuddr.html.


Informacje Działu ds. Studiów (Polna 50)

Godziny przyjęć:
poniedziałek, środa, piątek 8:00 - 12:00;
wtorek, czwartek 12:00 - 15:00.

LEGITYMACJE DLA DOKTORANTÓW

Ze strony MZT: PRZEJAZDY Z ULGĄ 50% (bilety długookresowe). Ulga na komunikację przysługuje "Uczestnikom studiów doktoranckich, nie dłużej niż do ukończenia 35 roku życia" na podstawie ważnej legitymacji określona w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 225, poz. 1351).

Wnioski do pobrania:

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego
Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego

Kryteria ustalania listy rankingowej do uzyskania stypendium doktoranckiego

Kryteria ustalania listy rankingowej do zwiększenia stypendium doktoranckiego


Doktoranci, którzy ukończyli 26 lat

i nie mają ubezpieczenia zdrowotnego powinni się zgłosić do p. 9 Gmach Matematyki (Księgowość) w celu wypełnienia odpowiednich druków.

Ważne informacje(external link)


Przewód doktorski

Dokumenty, które należy złożyć(external link)
Redakcja rozprawy doktorskiej

Pensum

w informacjach Kierownika Studiów z czerwca 2005r. jest napisane:
"Przypominam wszystkim doktorantom i ich opiekunom naukowym, że podjęcie przez doktoranta pracy zarobkowej (poza obowiązującym aktualnie pensum dydaktycznym) wymaga zgody opiekuna naukowego i poinformowania o takiej zgodzie kierownika Studium".

Skład Wydziałowej Rady Doktorantów:

  • Ihor Mykhalevych (Informatyka) - przewodniczący
  • Konrad Kisiel (Matematyka)- członek
  • Tomasz Kostrzewa (Matematyka)- członek.

Stypendia socjalne, za wyniki w nauce, sporcie oraz zasiłki

Od tego roku doktorantom, tak jak studentom, przysługują stypendia socjalne, za wyniki w nauce, itp... Są to formy dofinansowania, niezależne od pobieranego stypendium doktoranckiego. Wnioski należy składać w pokoju 33 u mgr Eweliny Szczęsnej(external link).


Page last modified on Wtorek 09 Styczeń, 2018 13:00:22 CET