Loading...
 

LEGITYMACJE DLA DOKTORANTÓW I ROKU

Ze strony MZT: PRZEJAZDY Z ULGĄ 50% Na podstawie biletów długookresowych. Ulga na komunikację przysługuje "Uczestnicy studiów doktoranckich, nie dłużej niż do ukończenia 35 roku życia" na podstawie ważnej legitymacji, określona w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 225, poz. 1351).

Wnioski stypendialne do pobrania:

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego
Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego

Kryteria ustalania listy rankingowej do uzyskania stypendium doktorskiego

Kryteria ustalania listy rankingowej do zwiększenia stypendium doktorskiego


Sekretariat Studium Doktoranckiego

Godziny pracy:

  1. poniedziałek, środa 13:00 - 15:30;
  2. wtorek, czwartek 9:30 - 12:00;
  3. piątek 10:30 - 13:00.
W sprawach istotnych można umówić się indywidualnie po wcześniejszym powiadomieniu telefonicznym lub e-mailowym.

Informacje Działu ds. Studiów (Polna 50)

Godziny przyjęć:
poniedziałek, środa, piątek 8:00 - 12:00;
wtorek, czwartek 12:00 - 15:00.

Doktoranci, którzy ukończyli 26 lat

i nie mają ubezpieczenia zdrowotnego powinni się zgłosić do p. 9 Gmach Matematyki (Księgowość) w celu wypełnienia odpowiednich druków.

Rada Doktorantów PW(external link)


Skład Wydziałowej Rady Doktorantów:

  • Ihor Mykhalevych (informatyka) - przewodniczący
  • Konrad Kisiel (matematyka) - członek
  • Tomasz Kostrzewa (matematyka) - członek

Stypendia socjalne, za wyniki w nauce, sporcie oraz zasiłki

Doktorantom, tak jak studentom, przysługują stypendia socjalne, za wyniki w nauce, itp... Są to formy dofinansowania, niezależne od pobieranego stypendium doktoranckiego. Wnioski należy składać w p. 33 u mgr. Eweliny Szczęsnej(external link).


Page last modified on Środa 20 Wrzesień, 2017 12:56:45 CEST