Loading...
 
Kontakt:
Prodziekan ds. Nauczania, Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej - dr inż. Konstanty Junosza-Szaniawski: k.junosza-szaniawski@mini.pw.edu.pl
Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów na kierunku Informatyka - dr inż. Joanna Porter-Sobieraj: j.porter@mini.pw.edu.pl
Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów na kierunku Computer Science - dr inż. Iwona Wróbel: i.wrobel@mini.pw.edu.pl
Rekrutacja na studia II stopnia - mgr Hubert Pająk: h.pajak@mini.pw.edu.pl

Na kierunku Matematyka studia II stopnia rozpoczynają się tylko w semestrze zimowym, natomiast na kierunkach Informatyka oraz Computer Science zarówno zimowym jak i letnim.Studia stacjonarne I stopnia
Punkt Rekrutacyjny w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych (hol główny, parter)
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Proszę dostarczyć kserokopię dowodu osobistego oraz matury wraz z oryginałami do poświadczenia

Page last modified on Wtorek 10 Styczeń, 2017 13:15:32 CET