Loading...
 

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych przeprowadzi nabór kandydatów na następujące kierunki studiów stacjonarnych:Matematyka - 3-letnie studia I stopnia (licencjackie)

Programy studiów i syllabusy realizowanych przedmiotów(external link)


Aktualne informacje o zasadach rekrutacji oraz limitach miejsc na stronie http://www.pw.edu.pl/kandydaci/(external link)

Informatyka – 3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie)

Programy studiów i syllabusy realizowanych przedmiotów(external link)


Aktualne informacje o zasadach rekrutacji oraz limitach miejsc na stronie http://www.pw.edu.pl/kandydaci/(external link)


Informatyka – 3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie) w języku angielskim (Computer Science)

Programy studiów i syllabusy realizowanych przedmiotów(external link)


Uwaga: Studia te są odpłatne w wysokości 2000 zł za semestr.

Aktualne informacje o zasadach rekrutacji oraz limitach miejsc na stronie http://www.pw.edu.pl/kandydaci/(external link)

Matematyka - 2 letnie studia II stopnia (magisterskie)

O specjalnościach...

Programy studiów i syllabusy realizowanych przedmiotów(external link)


Opłata rekrutacyjna
Wszyscy kandydaci na studia II stopnia są zobowiązani do wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne w wysokości 85,00 zł na indywidualne konto, którego numer zostanie podany podczas rejestracji internetowej kandydata na stronie https://rekrutacja.coi.pw.edu.pl/(external link)

Rekrutacja, studia II stopnia - szczegółowe informacje / wymagane dokumenty (dokument PDF)

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie głównej Politechniki Warszawskiej http://www.pw.edu.pl(external link)


Informatyka – 1,5 roczne studia II stopnia (magisterskie)

Programy studiów i syllabusy realizowanych przedmiotów(external link)


Opłata rekrutacyjna
Wszyscy kandydaci na studia II stopnia są zobowiązani do wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne w wysokości 85,00 zł na indywidualne konto, którego numer zostanie podany podczas rejestracji internetowej kandydata na stronie https://rekrutacja.coi.pw.edu.pl/(external link)

Rekrutacja, studia II stopnia - szczegółowe informacje / wymagane dokumenty (dokument PDF)

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie głównej Politechniki Warszawskiej http://www.pw.edu.pl(external link)

Informatyka – 1,5 roczne studia II stopnia (magisterskie) w języku angielskim (Computer Science)

Programy studiów i syllabusy realizowanych przedmiotów(external link)Studia te są odpłatne w wysokości 2500 zł za semestr.

Opłata rekrutacyjna
Wszyscy kandydaci na studia II stopnia są zobowiązani do wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne w wysokości 85,00 zł na indywidualne konto, którego numer zostanie podany podczas rejestracji internetowej kandydata na stronie https://rekrutacja.coi.pw.edu.pl/(external link)

Rekrutacja, studia II stopnia - szczegółowe informacje / wymagane dokumenty (dokument PDF)

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie głównej Politechniki Warszawskiej http://www.pw.edu.pl(external link)


Page last modified on Poniedziałek 09 Styczeń, 2017 13:01:01 CET