Loading...
 

Miejsce składania dokumentów dla Kandydatów na studia I stopnia:


Studia stacjonarne:
Punkt Rekrutacyjny w Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych (hol główny, parter)
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Studia niestacjonarne:
Sekretariat Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa
tel. (0-22) 629-60-70, (0-22) 234-74-12
(Gmach Główny PW pok. 066)

Aktualne informacje o zasadach rekrutacji na studia I stopnia oraz limitach miejsc na stronie
Miejsce składania dokumentów dla Kandydatów na studia II stopnia:

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
Ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
tel. (0-22) 234-59-24
(Gmach Wydziału MiNI PW pok. 011, parter)

Opisy kierunków studiów II stopnia oraz dokumenty aplikacyjne do pobrania

Informujemy, że niezłożenie dokumentów w terminie oznacza rezygnację z podjęcia studiów. Dokumenty mogą być składane osobiście lub przez inne osoby (wzór peółnomocnictwa do pobrania ze strony http://www.pw.edu.pl/Kandydaci).(external link) Ze względu na krótkie terminy składania dokumentów i podejmowania następnych decyzji, przesyłki pocztowe dostarczone po terminie przyjmowania dokumentów nie będą mogły być akceptowane.

Page last modified on Środa 10 Lipiec, 2013 22:18:39 CEST