Loading...
 

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych przeprowadza nabór kandydatów na następujące kierunki studiów niestacjonarnych:

Matematyka - czteroletnie studia I stopnia (licencjackie) o specjalności Matematyka w finansach i ubezpieczeniach.

Program studiów i konspekty przedmiotów(external link)


Absolwenci studiów uzyskują tytuł zawodowy licencjata.

Na studia te zapraszamy:

  • osoby zatrudnione w instytucjach ubezpieczeniowych i finansowych, którym studia te umożliwią podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
  • osoby pracujące, dotąd nie związane z rynkiem finansowym i ubezpieczeniami, którym pozwolą na rozszerzenie i wzbogacenie swojej wiedzy matematycznej lub na zdobycie atrakcyjnego zawodu,
  • osoby jeszcze niepracujące, w tym tegorocznych maturzystów.

Zajęcia dydaktyczne na studiach zaocznych I stopnia obejmują 210 godzin w semestrze, realizowanych w czasie 10 zjazdów po 21 godzin, w piątki, soboty i niedziele.

Studia w trybie zaocznym są odpłatne. Wysokość opłaty za semestr wynosi 2800 zł. Opłatę należy wnieść na konto:

Bank PEKAO S.A. IV Oddział Warszawa

53 1240 1053 5111 1120 0010 0091


Aktualne informacje o zasadach rekrutacji oraz limitach miejsc na stronie http://www.pw.edu.pl/kandydaci/(external link)

Wszyscy Kandydaci na studia są zobowiązani do wniesienia opłaty za postępowanie rekrutacyjne w wysokości ustalonej przez Rektora Uczelni tj. 85,00 zł na indywidualne konto, którego numer zostanie podany podczas rejestracji internetowej.Page last modified on Środa 25 Czerwiec, 2014 11:27:06 CEST