Loading...
 

KONKURS O STYPENDIA NAUKOWE DLA MAGISTRANTÓW


W związku z realizacją projektu


PROPORTIES OF RINGS WITH ADDITIONAL STRUCTURE


w ramach programu HOMING-PLUS, finansowanego ze środków własnych Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej a realizowanego pod kierownictwem dra Michała Ziembowskiego


ogłoszony zostaje konkurs na dwa stypendia dla magistrantów


Konkurs skierowany jest do studentów czwartego roku studiów magisterskich planujących realizację pracy magisterskiej z zakresu tematyki objętej projektem.

Kandydat do stypendium powinien złożyć w dniach od 1 do 12 czerwca 2012r. w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej:

  • wypełniony wniosek o przyznanie stypendium;
  • życiorys;
  • list motywacyjny;
  • wszelkie inne zaświadczenia pomocne w ocenie kwalifikacji kandydata (osiągnięcia, publikacje, kursy itp.)

Wysokość stypendium to 1000 zł, będzie wypłacane co miesiąc przez siedemnaście miesięcy od maja 2012r. do września 2013r.


Na adres kierownika projektu (m.ziembowski@mini.pw.edu.pl) można kierować pytania dot. konkursu.

Opis procedury wnioskowania o stypendium wraz z wnioskiem

Page last modified on Poniedziałek 04 Czerwiec, 2012 15:45:49 CEST