Loading...
 

Zakład Algebry i Kombinatoryki

Kierownik – prof. dr hab. Zbigniew Lonc
Lista pracowników
Gmach MiNI, pok. 558
e-mail: zblonc@mini.pw.edu.pl
tel. 234-59-86, 234-72-65, 234-72-19

Zakład Analizy i Teorii Osobliwości

Kierownik – prof. dr hab. Stanisław Janeczko
Lista pracowników
Gmach MiNI, pok. 563
e-mail: janeczko@mini.pw.edu.pl
www: http://www.mini.pw.edu.pl/~aito
tel. 234-76-61

Zakład Geometrii Różniczkowej

Kierownik – prof. dr hab. Wiesław Sasin
Lista pracowników
Gmach MiNI, pok. 506
tel. 234-72-26

Zakład Podstaw Geometrii

Kierownik – prof. nzw. dr hab. Andrzej Kaczyński
Lista pracowników
Gmach MiNI, pok. 439
e-mail: akacz@mini.pw.edu.pl
tel. 234-53-47, 234-53-54

Zakład Procesów Stochastycznych i Matematyki Finansowej

Kierownik – prof. nzw. dr hab. Elżbieta Ferenstein
Lista pracowników
Gmach MiNI, pok. 447
e-mail: efer@mini.pw.edu.pl
tel. 234-59-84

Zakład Rachunku Prawdopodobieństwa i Statystyki Matematycznej

Kierownik – prof. dr hab. Jacek Wesołowski
Lista pracowników
Gmach MiNI, pok. 455
e-mail: wesolo@mini.pw.edu.pl
tel. 234-72-66

Zakład Równań Całkowych

Kierownik – p.o. dr Marian Majchrowski
Lista pracowników
Gmach MiNI, pok. 415
e-mail: mm@mini.pw.edu.pl

Zakład Równań Funkcyjnych

Kierownik – prof. dr hab. Janina Kotus
Lista pracowników
Gmach MiNI, pok. 456
e-mail: kotus@mini.pw.edu.pl
tel. 234-59-86, 234-85-52

Zakład Równań Różniczkowych Cząstkowych

Kierownik – prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński
Lista pracowników
Gmach MiNI, pok. 406
e-mail: kchelmin@mini.pw.edu.pl
tel. 849-73-90, 234-82-89.

Zakład Równań Różniczkowych Zwyczajnych

Kierownik – prof. dr hab. Andrzej Fryszkowski
Lista pracowników
Gmach MiNI, pok. 457
e-mail: fryszko@mini.pw.edu.pl
tel. 234-65-71, 234-59-86

Zakład Zastosowań Informatyki i Metod Numerycznych

Kierownik – prof. dr hab. Bohdan Macukow
Lista pracowników
Gmach MiNI, pok. 560
e-mail: macukow@mini.pw.edu.pl
www: http://www.mini.pw.edu.pl/zzimn
tel. 234-76-87, 234-73-07

Ośrodek Badań dla Biznesu

Pl. Politechniki 1
tel.: 022 621-93-12 i 022 234-79-88
faks: 022 625-74-60
www: http://obb.mini.pw.edu.pl(external link)

Laboratorium Informatyki

Kierownik - mgr inż. Marcin Borkowski
Gmach MiNI, pok. 323
www: http://lab.mini.pw.edu.pl(external link)
tel. 234-74-87

Sekcja Finansowa

Gmach MiNI, pok. 9
tel. (22) 234-75-40, fax. 625-74-60
mgr Małgorzata Lewin - Pełnomocnik Kwestora
e-mail: mlewin@mini.pw.edu.pl
mgr Joanna Dziewańska
e-mail: J.Dziewanska@mini.pw.edu.pl
lic. Paulina Jarosiewicz
e-mail: P.Jarosiewicz@mini.pw.edu.pl
Ewelina Wojciechowska
e-mail: E.Wojciechowska@mini.pw.edu.pl


Page last modified on Piątek 08 Listopad, 2013 14:36:32 CET