Loading...
 

Komisja Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Informatyka

 1. dr hab. inż. Jerzy Balicki, prof. PW - współprzewodniczący
 2. dr hab. Maria Ganzha, prof. PW - współprzewodniczący
 3. prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow, prof. zw. PW - współprzewodniczący
 4. prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, prof. zw. PW - współprzewodniczący
 5. prof. dr hab. inż. Krzysztof Marciniak, prof. PW - współprzewodniczący
 6. dr hab. Alicja Smoktunowicz, prof. PW - współprzewodniczący
 7. dr inż. Paweł Kotowski, st. wykł. - sekretarz
 8. dr inż. Jan Bródka, st. wykł.
 9. dr inż. Felicja Okulicka-Dłużewska, st. wykł.
 10. dr inż. Ewa Pawelec, st. wykł.
 11. dr inż. Joanna Porter-Sobieraj, st. wykł.
 12. dr Anna Maria Radzikowska, adiunkt
 13. dr inż. Iwona Wróbel, st. wykł.

Komisja Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Matematyka

 1. dr hab. Leszek Pysiak, prof. PW - przewodniczący
 2. dr hab. inż. Anna Dembińska, prof. PW - wiceprzewodniczący
 3. dr hab. inż. Elżbieta Ferenstein, prof. PW - wiceprzewodniczący
 4. prof. dr hab. Andrzej Fryszkowski, prof. PW - wiceprzewodniczący
 5. dr hab. Andrzej Kaczyński, prof. PW - wiceprzewodniczący
 6. dr hab. inż. Zbigniew Pasternak-Winiarski, adiunkt - wiceprzewodniczący
 7. prof. dr hab. inż. Wiesław Sasin, prof. zw. PW - wiceprzewodniczący
 8. dr hab. Ewa Zadrzyńska-Piętka, adiunkt - wiceprzewodniczący
 9. dr Bogdan Osłowski, st. wykł. - sekretarz
 10. dr inż. Żaneta Trębska, st. wykł. - sekretarz
 11. dr hab. inż. Anna Zamojska-Dzienio, adiunkt - sekretarz

Komisja Odwoławcza ds. Oceny Nauczycieli Akademickich

 1. dr hab. Alicja Smoktunowicz, prof. PW - przewodniczący
 2. dr Konstancja Bobecka-Wesołowska, adiunkt
 3. dr Leszek Sidz, st. wykł.

Komisja Programowa dla Kierunku Informatyka

 1. prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, prof. zw. PW - przewodniczący
 2. dr hab. inż. Jerzy Balicki, prof. PW - wiceprzewodniczący
 3. dr inż. Joanna Porter-Sobieraj, st. wykł. - wiceprzewodniczący
 4. dr inż. Jan Bródka, st. wykł.
 5. dr hab. Maria Ganzha, prof. PW
 6. dr hab. inż. Maciej Grzenda, prof. PW
 7. dr hab. inż. Władysław Homenda, prof. PW
 8. dr inż. Rafał Jóźwiak, adiunkt
 9. dr inż. Konstanty Junosza-Szaniawski, st. wykł.
 10. dr inż. Krzysztof Kaczmarski, st. wykł.
 11. mgr inż. Jan Karwowski, asystent
 12. dr inż. Marcin Luckner, adiunkt
 13. prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow, prof. zw. PW
 14. prof. dr hab. inż. Krzysztof Marciniak, prof. PW
 15. prof. dr hab. Radosław Pytlak, prof. PW
 16. dr inż. Paweł Rzążewski, adiunkt
 17. dr inż. Iwona Wróbel, st. wykł.

Komisja Programowa dla kierunku Inżynieria i Analiza Danych

 1. dr hab. inż. Maciej Grzenda, prof. PW - przewodniczący
 2. dr hab. inż. Marek Gągolewski, prof. PW - wiceprzewodniczący
 3. dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. PW
 4. prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski, prof. PW
 5. dr inż. Konstanty Junosza-Szaniawski, st. wykł.
 6. dr inż. Marcin Luckner, adiunkt
 7. prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow, prof. zw. PW
 8. prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, prof. zw. PW
 9. dr hab. Wojciech Matysiak, adiunkt
 10. prof. dr hab. Jan Mielniczuk, prof. PW
 11. prof. dr hab. Radosław Pytlak, prof. PW
 12. dr inż. Anna Wróblewska, adiunkt

Komisja Programowa dla Kierunku Matematyka

 1. dr inż. Konstanty Junosza-Szaniawski, st. wykł. - przewodniczący
 2. dr hab. Bogusława Karpińska, prof. PW - wiceprzewodniczący
 3. prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński, prof. zw. PW
 4. dr inż. Michał Dębski, adiunkt
 5. dr Przemysław Górka, adiunkt
 6. prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski, prof. PW
 7. dr hab. Irmina Herburt, prof. PW
 8. dr hab. Wojciech Matysiak, adiunkt
 9. dr inż. Paweł Naroski, wykładowca
 10. dr inż. Mariusz Niewęgłowski, adiunkt
 11. dr hab. Agata Pilitowska, adiunkt
 12. dr hab. Tadeusz Rzeżuchowski, prof. PW
 13. dr Jan Spaliński, st. wykł.
 14. dr inż. Jerzy Wyborski, docent

Komisja Rady Wydziału ds. Nagród i Odznaczeń

 1. prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc, prof. zw. PW - przewodniczący
 2. dr inż. Krzysztof Bryś, st. wykł.
 3. prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński, prof. zw. PW
 4. dr inż. Krzysztof Kaczmarski, st. wykł.
 5. dr hab. Bogusława Karpińska, prof. PW
 6. dr Bartosz Kołodziejek, adiunkt
 7. prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, prof. zw. PW
 8. prof. dr hab. inż. Jolanta Misiewicz, prof. PW
 9. prof. dr hab. inż. Wiesław Sasin, prof. zw. PW
 10. dr hab. Michał Ziembowski, prof. PW

Komisja Rady Wydziału ds. Nauki i Awansów

 1. prof. dr hab. Janina Kotus, prof. zw. PW - przewodniczący
 2. prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński, prof. zw. PW
 3. prof. dr hab. Stanisław Janeczko, prof. zw. PW
 4. prof. dr hab. inż. Zbigniew Lonc, prof. zw. PW
 5. prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow, prof. zw. PW
 6. prof. dr hab. inż. Wiesław Sasin, prof. zw. PW
 7. prof. dr hab. Grzegorz Świątek, prof. zw. PW
 8. prof. dr hab. inż. Jacek Wesołowski, prof. zw. PW

Komisja Rady Wydziału ds. Nostryfikacji Dyplomów

 1. dr hab. inż. Zbigniew Pasternak-Winiarski, adiunkt - przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Bohdan Macukow, prof. zw. PW
 3. dr hab. Tadeusz Rzeżuchowski, prof. PW

Wydziałowa Komisja Wyborcza

 1. prof. dr hab. Grzegorz Świątek, prof. zw. PW - przewodniczący
 2. mgr Hubert Pająk, prac.adm. - sekretarz
 3. dr inż. Tomasz Miller, adiunkt
 4. dr inż. Michał Okulewicz, asystent
 5. dr hab. inż. Zbigniew Pasternak-Winiarski, adiunkt
 6. Krzysztof Stojke, student
 7. dr Anna Zapart, wykładowca


Page last modified on Czwartek 19 Kwiecień, 2018 15:55:25 CEST