Loading...
 

Kierownik Studiów Doktoranckich w Dyscyplinie Informatyka

prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, prof. PW


Kierownik Studiów Doktoranckich w Dyscyplinie Matematyka

prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński, prof. zw. PW


Koordynator w zakresie Festiwalu Nauki w Warszawie

dr Agnieszka Badeńska, adiunkt


Opiekun I Roku Informatyki

mgr inż. Jan Karwowski, asystent


Opiekun I Roku Matematyki

dr inż. Paweł Naroski, wykładowca


Pełnomocnik Dziekana ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Nauki

mgr Magdalena Bogucka, prac.adm.


Pełnomocnik Dziekana ds. Popularyzacji Matematyki i Informatyki

dr Barbara Roszkowska-Lech, st. wykł.


Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich

mgr inż. Łukasz Błaszczyk, asystent


Pełnomocnik Dziekana ds. Studenckich Programów Międzynarodowych

dr inż. Paweł Rzążewski, adiunkt


Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów na Kierunku Informatyka

dr inż. Joanna Porter-Sobieraj, st. wykł.


Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów Niestacjonarnych z Matematyki

dr inż. Jerzy Wyborski, docent


Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów w Języku Angielskim

dr inż. Iwona Wróbel, st. wykł.


Pełnomocnik Dziekana ds. Wydziałowych Baz Danych

dr Tomasz Traczyk, st. wykł.


Pełnomocnik Dziekana ds. Zamówień Publicznych

dr inż. Krzysztof Bryś, st. wykł.


Społeczny Inspektor Pracy

dr Tomasz Traczyk, st. wykł.


Wydziałowy Rzecznik Zaufania

dr Agnieszka Badeńska, adiunktPage last modified on Piątek 08 Wrzesień, 2017 15:18:27 CEST