Loading...
 

Kierownik Studiów Doktoranckich w Dyscyplinie Informatyka

prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, prof. zw. PW

Kierownik Studiów Doktoranckich w Dyscyplinie Matematyka

prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński, prof. zw. PW

Opiekun I Roku Informatyki

mgr inż. Jan Karwowski

Opiekun I Roku Matematyki

dr inż. Paweł Naroski

Pełnomocnik Dziekana ds. Administracji Wydziału

dr inż. Krzysztof Bryś

Pełnomocnik Dziekana ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Nauki

mgr Magdalena Bogucka

Pełnomocnik Dziekana ds. Popularyzacji Matematyki i Informatyki

dr Barbara Roszkowska-Lech

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich

dr inż. Łukasz Błaszczyk

Pełnomocnik Dziekana ds. Strony Internetowej Wydziału w Języku Angielskim

dr Jan Spaliński

Pełnomocnik Dziekana ds. Studenckich Programów Międzynarodowych

dr inż. Paweł Rzążewski

Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów na Kierunku Informatyka

dr inż. Joanna Porter-Sobieraj

Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów w Języku Angielskim

dr inż. Iwona Wróbel

Pełnomocnik Dziekana ds. Wydziałowych Baz Danych

dr Tomasz Traczyk

Pełnomocnik Dziekana ds. Zamówień Publicznych

dr inż. Krzysztof Bryś

Pełnomocnik Dziekana ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

dr inż. Konstanty Junosza-Szaniawski

Pełnomocnik Kwestora PW na Wydziale MiNI

mgr Joanna Dziewańska

Wydziałowy Koordynator Festiwalu Nauki w Warszawie

dr Agnieszka Badeńska

Wydziałowy Rzecznik Zaufania

dr Agnieszka Badeńska

Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy

dr Tomasz Traczyk


Page last modified on Czwartek 19 Kwiecień, 2018 15:53:24 CEST