Loading...
 
Zakład Algebry i Kombinatoryki
telefon: (22) 234-72-19
e-mail: mamacz@mini.pw.edu.pl
Gmach Chemii pokój 336
telefon: (22) 234-73-55
Gmach Główny pokój 220

Zainteresowania naukowe:

  • algebra, teoria krat i algebr Boole'a oraz ich uogólnień
  • teoria operatorów, uogólniona teoria prawdopodobieństwa,
  • teoria logik kwantowych, metody matematyczne fizyki.

Wybrane publikacje:

  1. P.Lahti, M.Mączyński, Coherent states and number-phase uncertainty relation, International Journal of Theoretical Physics 37 (1988), 265 - 272.
  2. P.Burmeister, R.Holzer, M.Mączyński, Quasi-rings and congruences in the theory of orthomodular algebras, Algebra Universalis 44 (2000), 333 - 369.
  3. D.Dorninger, H.Laenger, M.Mączyński, Concept of measures on ring-like quantum logics, Reports on Mathematical Physics 47 (2001), 167 - 176.
  4. P.Lahti, K.Ylinen, M.Mączyński, Unitary and antiunitary operators mapping vectors to parallel or to orthogonal ones with applications to symmetry transformations, Letters on Mathematical Physics 55 (2001), 43 - 51.
  5. E.Beltrametti, M.Mączyński, Effect algebras and ring-like structures, Discussiones Mathematicae, General Algebra and Applications 23 (2003), 63 - 79.


Page last modified on Piątek 31 Październik, 2008 15:32:08 CET