Loading...
 
Image
Zakład Równań Różniczkowych Zwyczajnych
telefon: (22) 825-59-67, 234-62-29
faks: (22) 625-74-60
e-mail: jotem@mini.pw.edu.pl
Gmach Inżynierii Lądowej pokój 649

Zainteresowania naukowe:

  • analiza matematyczna
  • równania różniczkowe zwyczajne
  • teoria miary

Wybrane publikacje:

  1. M. Mączyński, J. Muszyński, T. Traczyk, W. Żakowski, Matematyka, w czterech tomach, PWN, Warszawa 1980-1983
  2. J. Muszyński, A.D. Myszkis, Równania różniczkowe zwyczajne, PWN, Warszawa 1984,
  3. J. Muszyński, Teoria całki, miara i całka, PWN, Warszawa 1990,
  4. K. Litewska, J. Muszyński, Matematyka, tom I, Oficyna Wydawnicz Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1997,
  5. J. Muszyński, Analiza matematyczna, w dwóch częściach, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000

Page last modified on Piątek 09 Luty, 2007 12:07:12 CET