Loading...
 
Drodzy Studenci i Doktoranci!

Serdecznie zapraszamy na serię wykładów prof. Mariny Semenovej o twierdzeniu Goedla o niezupełności. Wykłady odbędą się w marcu 2012 roku. Jest to pełnoprawny przedmiot, który można zaliczać jako przedmiot obieralny (za 2 punkty ECTS). W planie wykładu są dwa 3-godzinne spotkania tygodniowo przez 4 tygodnie a także dwugodzinne konsultacje w każdym tygodniu wykładu. Wykład będzie prowadzony w języku angielskim.

Twierdzenie Goedla o niezupełności to jeden z podstawowych i najlepiej znanych rezultatów w matematyce. Mówi ono, że każdy niesprzeczny system formalny zawierający w sobie aksjomaty arytmetyki liczb naturalnych nie jest zupełny. W ramach wykładu zostanie przedstawione podejście do dowodu zaproponowane przez Kleene'a i Schoenfielda oparte na osiągnięciach teorii obliczalności, czyli działu informatyki teoretycznej, który zajmuje się badaniem jakie problemy są rozwiązywalne przy użyciu komputerów.

Marina Semenova jest doktorem habilitowanym nauk matematycznych, pracownikiem Instytutu Matematyki im. Soboleva Rosyjskiej Akademii Nauk, a także wykładowcą Uniwersytetu Państwowego w Nowosybirsku. Wykładała także na Uniwersytecie Karola w Pradze oraz na Uniwersytecie Stanowym w Puerto Rico. Jej zainteresowania naukowe obejmują logikę matematyczną, algebrę uniwersalną i teorię krat.

Działanie realizowane w ramach projektu "Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Page last modified on Wtorek 10 Styczeń, 2012 08:45:00 CET