Loading...
 

MGR INŻ. ŁUKASZ BŁASZCZYK - asystent


Zakład Projektowania Systemów CAD/CAM i Komputerowego Wspomagania Medycyny


FUNKCJE WYDZIAŁOWE

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich


Dane kontaktowe

Email : lukasz(kropka)blaszczyk(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój : Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 417

Wybrane publikacje

  • Błaszczyk Ł., Snopek K., Erratum to ′Octonion Fourier Transform of real-valued functions of three variables - selected properties and examples′ Signal Process. 136 (2017) 29--37, SIGNAL PROCESSING 142C (2018 ) str. 149—151
  • Badeńska A., Błaszczyk Ł., Compressed sensing for real measurements of quaternion signals, Journal of The Franklin Institute - Engineering and Applied Mathematics 354(13) (2017 ) str. 5753—5769
  • Błaszczyk Ł., Bogorodzki P., Kubik A., Werys K., Gabor-Filter-based Longitudinal Strain Estimation from Tagged MRI, Computer Systems for Healthcare and Medicine, Seria River Publishers Series in Information Science and Technology, (2017 ) str. 129—139
  • Błaszczyk Ł., Snopek K., Octonion Fourier Transform of real-valued functions of three variables - selected properties and examples, SIGNAL PROCESSING 136 (2017 ) str. 29—37


Page last modified on Sobota 29 Lipiec, 2017 08:57:22 CEST