Loading...
 

DR INŻ. ŁUKASZ BŁASZCZYK - adiunkt


Zakład Projektowania Systemów CAD/CAM i Komputerowego Wspomagania Medycyny


FUNKCJE WYDZIAŁOWE

  • Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich

Dane kontaktowe

Email : lukasz(kropka)blaszczyk(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój : Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 417

Wybrane publikacje

  • Błaszczyk Ł., Snopek K., Erratum to ′Octonion Fourier Transform of real-valued functions of three variables - selected properties and examples′ Signal Process. 136 (2017) 29-37, SIGNAL PROCESSING 142C (2018) str. 149-151
  • Badeńska A., Błaszczyk Ł., Compressed sensing for real measurements of quaternion signals, Journal of The Franklin Institute - Engineering and Applied Mathematics 354(13) (2017) str. 5753-5769
  • Błaszczyk Ł., Werys K., Kubik A., Bogorodzki P., Gabor-Filter-based Longitudinal Strain Estimation from Tagged MRI, Computer Systems for Healthcare and Medicine, Seria River Publishers Series in Information Science and Technology, (2017) str. 129-139
  • Błaszczyk Ł., Snopek K., Octonion Fourier Transform of real-valued functions of three variables - selected properties and examples, SIGNAL PROCESSING 136 (2017) str. 29-37


Page last modified on Czwartek 05 Kwiecień, 2018 13:11:12 CEST