Loading...
 

PROF. DR HAB. KRZYSZTOF CHEŁMIŃSKI - profesor zwyczajny PW


Kierownik Zakładu Równań Różniczkowych Cząstkowych


FUNKCJE WYDZIAŁOWE

  • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka
  • Członek Komisji Rady Wydziału ds. Nauki i Awansów
  • Członek Komisji Rady Wydziału ds. Nagród i Odznaczeń
  • Przewodniczący Dziekańskiej Komisji Analizy
  • Członek Rady Wydziału
  • Kierownik Studiów Doktoranckich w Dyscyplinie Matematyka

Dane kontaktowe

Email : krzysztof(kropka)chelminski(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój : Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 406
Telefon służbowy : (22)234 5457

Zainteresowania naukowe

  • mechanika ośrodków ciągłych
  • równania różniczkowe

Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

  • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie "Mathematical Methods in the Applied Sciences"
  • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie "Mathematics and Mechanics of Solids"


Page last modified on Sobota 24 Marzec, 2018 13:01:07 CET