Loading...
 
Image

PROF. DR HAB. KRZYSZTOF CHEŁMIŃSKI - profesor zwyczajny PW


Kierownik Zakładu Równań Różniczkowych Cząstkowych


FUNKCJE WYDZIAŁOWE

Członek Rady Wydziału

Kierownik Studiów Doktoranckich w Dyscyplinie Matematyka

Członek Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka
Członek Komisji Rady Wydziału ds. Nauki i Awansów
Członek Komisji Rady Wydziału ds. Nagród i Odznaczeń
Przewodniczący Dziekańskiej Komisji Analizy

Dane kontaktowe

Email : krzysztof(kropka)chelminski(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój : Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 406
Telefon służbowy : (22)234 5457

Zainteresowania naukowe

  • mechanika ośrodków ciągłych
  • równania różniczkowe

Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

  • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie "Mathematical Methods in the Applied Sciences"
  • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie "Mathematics and Mechanics of Solids"

Stara strona MiNI kliknij


Page last modified on Niedziela 04 Czerwiec, 2017 18:16:01 CEST