Loading...
 

DR HAB. INŻ. ELŻBIETA FERENSTEIN - profesor PW


Kierownik Zakładu Procesów Stochastycznych i Matematyki Finansowej


FUNKCJE WYDZIAŁOWE

  • Wiceprzewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Matematyka
  • Członek Dziekańskiej Komisji Probabilistyki
  • Członek Rady Wydziału

Dane kontaktowe

Email : elzbieta(kropka)ferenstein(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój : Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 447
Telefon służbowy : (22)234 5984
Własna strona www : http://www.mini.pw.edu.pl/~efer/


Zainteresowania naukowe

  • matematyka ubezpieczeniowa, teoria ryzyka
  • statystyka matematyczna, analiza szeregów czasowych
  • zagadnienia optymalizacji stochastycznej, w tym teoria gier stochastycznych i zadania optymalnego stopowania

Wybrane publikacje

  • Pasternak-Winiarski A., Ferenstein E., Mathematical Model of Detecting Disorders in Service Systems, MMAR 2015, 20th International Conference on Methods and Models in Automation & Robotics, Seria IEEE Catalog Number: CFP15MMA-CDR, (2015) str. 724-727
  • Krasnosielska-Kobos A., Ferenstein E., Construction of Nash Equilibrium in a Game Version of Elfving’s Multiple Stopping Problem, Dynamic Games and Applications 3(2) (2013) str. 220-235


Page last modified on Poniedziałek 04 Grudzień, 2017 15:57:26 CET