Loading...
 

DR HAB. INŻ. ELŻBIETA FERENSTEIN - profesor PW


Kierownik Zakładu Procesów Stochastycznych i Matematyki Finansowej


FUNKCJE WYDZIAŁOWE

  • Wiceprzewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Matematyka
  • Członek Dziekańskiej Komisji Probabilistyki
  • Członek Rady Wydziału

Dane kontaktowe

Email : elzbieta(kropka)ferenstein(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój : Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 447
Telefon służbowy : (22)234 5984

Zainteresowania naukowe

  • matematyka ubezpieczeniowa, teoria ryzyka
  • statystyka matematyczna, analiza szeregów czasowych
  • zagadnienia optymalizacji stochastycznej, w tym teoria gier stochastycznych i zadania optymalnego stopowania

Wybrane publikacje

  • Ferenstein E., Pasternak-Winiarski A., Mathematical Model of Detecting Disorders in Service Systems, MMAR 2015, 20th International Conference on Methods and Models in Automation & Robotics, Seria IEEE Catalog Number: CFP15MMA-CDR, (2015) str. 724-727
  • Ferenstein E., Krasnosielska-Kobos A., Construction of Nash Equilibrium in a Game Version of Elfving’s Multiple Stopping Problem, Dynamic Games and Applications 3(2) (2013) str. 220-235

Własna strona www http://www.mini.pw.edu.pl/~efer/
Stara strona MiNI kliknij


Page last modified on Piątek 23 Luty, 2018 00:24:50 CET