Loading...
 

DR HAB. MARIA GANZHA - profesor PW


Zakład Sztucznej Inteligencji i Metod Obliczeniowych


FUNKCJE WYDZIAŁOWE

Członek Rady Wydziału

Członek Komisji Programowej dla Kierunku Informatyka
Współprzewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Informatyka
Członek Dziekańskiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych
Członek Dziekańskiej Komisji Informatyki

Dane kontaktowe

Email : maria(kropka)ganzha(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój : Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 508

Wybrane publikacje

  • Ganzha M., Georgiev K., Harizanov S., Lirkov I., Paprzycki M., Performance analysis of a parallel algorithm for restoring large-scale CT images, Journal of Computational and Applied Mathematics 310 (2017) str. 104-114
  • Badica C., Fidanova S., Ganzha M., Ivanovic M., Lirkov I., Paprzycki M., Wasielewska K., Agents in grid extended to clouds, APPLICATION OF MATHEMATICS IN TECHNICAL AND NATURAL SCIENCES: 8th International Conference for Promoting the Application of Mathematics in Technical and Natural Sciences - AMiTaNS’16, Seria AIP Conference Proceedings, 1773 (2016) str. 0700021-0700029
  • Ganzha M., Paprzycki M., Pawłowski W., Szmeja P., Dimensions of Ontological Similarity, 2016 IEEE Tenth International Conference on Semantic Computing (ICSC), Seria IEEE International Conference on Semantic Computing, (2016) str. 246-249
  • Ganzha M., Maciaszek L., Paprzycki M., Proceedings of the 2016 Federated Conference on Computer Science and Information System, Proceedings of the 2016 Federated Conference on Computer Science and Information System (2016) str. 1-1746
  • Drozdowicz M., Ganzha M., Paprzycki M., Semantic Policy Information Point - Preliminary considerations, Advances in Intelligent Systems and Computing, Seria Advances in Intelligent Systems and Computing, 399 (2016) str. 11-19
  • Ganzha M., Paprzycki M., Pawłowski W., Szmeja P., Wasielewska K., Semantic technologies for the IoT - an Inter-IoT perspective, Proceedings of the 2016 IEEE First International Conference on Internet-of-Things Design and Implementation (IoTDI) (2016) str. 271-276
  • Drozdowicz M., Ganzha M., Paprzycki M., Semantically Enriched Data Access Policies in eHealth, JOURNAL OF MEDICAL SYSTEMS 40(11) (2016) str. 2381-2388
  • Fortino G., Ganzha M., Paprzycki M., Pawłowski W., Szmeja P., Wasielewska K., Tools for Ontology Matching—Practical Considerations from INTER-IoT Perspective, Lecture Notes in Computer Science, Seria Lecture Notes in Computer Science, 9864 (2016) str. 296-307

Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

  • Redaktor Działowy w czasopiśmie ""
  • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie "Journal of Network and Computer Applications"


Page last modified on Niedziela 04 Czerwiec, 2017 18:16:03 CEST