Loading...
 

PROF. DR HAB. PRZEMYSŁAW GRZEGORZEWSKI - profesor PW


Kierownik Zakładu Równań Całkowych


FUNKCJE WYDZIAŁOWE

 • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Matematyka
 • Członek Dziekańskiej Komisji Probabilistyki
 • Członek Rady Wydziału
 • Członek Dziekańskiej Komisji Informatyki
 • Członek Dziekańskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia
 • Członek Komisji Programowej dla kierunku Inżynieria i Analiza Danych

Dane kontaktowe

Email : przemyslaw(kropka)grzegorzewski(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój : Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 449
Telefon służbowy : (22)234 7488

Zainteresowania naukowe

 • Analiza danych
 • Statystyczna kontrola jakości
 • Statystyka matematyczna
 • Zbiory rozmyte

Wybrane publikacje

 • Grzegorzewski P., Ramos-Guajardo A., Distance-based linear discriminant analysis for interval-valued data, Information Sciences 372 (2016) str. 591-607
 • Grzegorzewski P., Kołacz A., Measures of Dispersion for Multidimensional Data, European Journal of Operational Research 251(3) (2016) str. 930-937
 • Baczyński M., Grzegorzewski P., Helbin P., Niemyska W., Properties of the probabilistic implications and S-implications, Information Sciences 331 (2016) str. 2-14
 • Baczyński M., Grzegorzewski P., Mesiar R., Fuzzy implications based on semicopulas, Proceedings of the 2015 Conference of the International Fuzzy Systems Association and the European Society for Fuzzy Logic and Technology (2015) str. 792-798
 • Grzegorzewski P., Szymanowski H., Goodness-of-fit tests for fuzzy data, Information Sciences 288 (2014) str. 374-386
 • Grzegorzewski P., Granular Regression, Proceedings of the 2013 Joint IFSA World Congress and NAFIPS Annual Meeting (2013) str. 974-979
 • Coroianu L., Gągolewski M., Grzegorzewski P., Nearest Piecewise Linear Approximation of Fuzzy Numbers, Fuzzy Sets and Systems 233 (2013) str. 26-51
 • Grzegorzewski P., Ładyżyński P., Particle swarm intelligence tunning of fuzzy geometric protoforms for price patterns recognition and stock trading, Expert Systems with Applications 40(7) (2013) str. 2391-2397
 • Grzegorzewski P., Probabilistic implications, Fuzzy Sets and Systems 226 (2013) str. 53-66
 • Grzegorzewski P., Ładyżyński P., Żbikowski K., Stock Trading with Random Forests, Trend Detection Tests and Force Index Volume Indicators, ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND SOFT COMPUTING, PT II, Seria Lecture Notes in Artificial Intelligence, 7895 (2013) str. 441-452

Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

 • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie "International Journal of Intelligent Technologies and Applied Statistics"
 • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie "Communications in Numerical Analysis"
 • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie "Journal of Fuzzy Set Valued Analysis"
 • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie "Journal of Manufacturing Technologies"
 • Associate Editor w czasopiśmie "International Journal of Fuzzy Logic and Intelligent Systems"

Własna strona www http://www.ibspan.waw.pl/~pgrzeg/(external link)
Stara strona MiNI kliknij


Page last modified on Czwartek 22 Luty, 2018 22:58:32 CET