Loading...
 

DR HAB. INŻ. WŁADYSŁAW HOMENDA - profesor PW


Kierownik Zakładu Strukturalnych Metod Przetwarzania Wiedzy


FUNKCJE WYDZIAŁOWE

  • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Informatyka
  • Członek Rady Wydziału
  • Członek Dziekańskiej Komisji Informatyki

Dane kontaktowe

Email : wladyslaw(kropka)homenda(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój : Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 552
Telefon służbowy : (22)234 7961
Własna strona www : http://www.mini.pw.edu.pl/~homenda/Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

  • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie "Human-centric Computing and Information Sciences"
  • Associate Editor w czasopiśmie "Information Sciences"
  • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie "Information Sciences and Computing"
  • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie "International Journal On Advances in Intelligent System"
  • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie "Journal of Approximate Reasoning"


Page last modified on Sobota 24 Marzec, 2018 13:01:16 CET