Loading...
 
Image

DR HAB. INŻ. WŁADYSŁAW HOMENDA - profesor PW


Kierownik Zakładu Strukturalnych Metod Przetwarzania Wiedzy


FUNKCJE WYDZIAŁOWE

Członek Rady Wydziału

Członek Komisji Programowej dla Kierunku Informatyka
Członek Dziekańskiej Komisji Informatyki

Dane kontaktowe

Email : wladyslaw(kropka)homenda(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój : Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 552
Telefon służbowy : (22)234 7961


Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

  • Associate Editor w czasopiśmie "Information Sciences"
  • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie "Human-centric Computing and Information Sciences"
  • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie "Information Sciences and Computing"
  • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie "International Journal On Advances in Intelligent System"
  • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie "Journal of Approximate Reasoning"

Własna strona www http://www.mini.pw.edu.pl/~homenda/
Stara strona MiNI kliknij


Page last modified on Niedziela 04 Czerwiec, 2017 18:15:59 CEST