Loading...
 
Image

PROF. DR HAB. STANISŁAW JANECZKO - profesor zwyczajny PW

Członek Senatu PW


Kierownik Zakładu Analizy i Teorii Osobliwości


FUNKCJE WYDZIAŁOWE

Członek Rady Wydziału

Członek Komisji Rady Wydziału ds. Nauki i Awansów
Przewodniczący Dziekańskiej Komisji Geometrii

FUNKCJE UCZELNIANE

Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych

Senacka Komisja ds. Nauki - członek

Dane kontaktowe

Email : stanislaw(kropka)janeczko(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój : Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 563
Telefon służbowy : (22)234 7661

Zainteresowania naukowe

  • geometria i topologia symplektyczna
  • metody matematyczne w naukach przyrodniczych i społecznych
  • teoria osobliwości

Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

  • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie "Księgozbiór matematyczny"
  • Associate Editor w czasopiśmie "Impan Lecture Notes"
  • Associate Editor w czasopiśmie "Hokkaido Mathematical Journal"
  • Associate Editor w czasopiśmie "Dissertationes Mathematicae"
  • Managing Editor w czasopiśmie "Banach Center Publications"

Własna strona www http://www.mini.pw.edu.pl/~janeczko/
Stara strona MiNI kliknij


Page last modified on Niedziela 04 Czerwiec, 2017 18:15:59 CEST