Loading...
 

PROF. DR HAB. STANISŁAW JANECZKO - profesor zwyczajny PW

Członek Senatu PW


Kierownik Zakładu Analizy i Teorii Osobliwości


FUNKCJE WYDZIAŁOWE

 • Członek Komisji Rady Wydziału ds. Nauki i Awansów
 • Przewodniczący Dziekańskiej Komisji Geometrii
 • Członek Rady Wydziału

FUNKCJE UCZELNIANE

Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych

 • Członek Senackiej Komisji ds. Nauki

Dane kontaktowe

Email : stanislaw(kropka)janeczko(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój : Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 563
Telefon służbowy : (22)234 7661
Własna strona www : http://www.mini.pw.edu.pl/~janeczko/


Zainteresowania naukowe

 • geometria i topologia symplektyczna
 • metody matematyczne w naukach przyrodniczych i społecznych
 • teoria osobliwości

Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

 • Managing Editor w czasopiśmie "Banach Center Publications"
 • Associate Editor w czasopiśmie "Dissertationes Mathematicae"
 • Associate Editor w czasopiśmie "Hokkaido Mathematical Journal"
 • Associate Editor w czasopiśmie "Impan Lecture Notes"
 • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie "Księgozbiór matematyczny"


Page last modified on Sobota 24 Marzec, 2018 13:01:18 CET