Loading...
 

DR HAB. ANDRZEJ KACZYŃSKI - profesor PW


Kierownik Zakładu Podstaw Geometrii


FUNKCJE WYDZIAŁOWE

Członek Rady Wydziału

Wiceprzewodniczący Komisji Egzaminu Dyplomowego dla Kierunku Matematyka
Członek Dziekańskiej Komisji Analizy

Dane kontaktowe

Email : andrzej(kropka)kaczynski(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój : Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 439
Telefon służbowy : (22)234 5354

Zainteresowania naukowe

  • matematyka - analiza matematyczna
  • mechanika pękania - matematyczna teoria defektów (szczelin, inkluzji)
  • termomechanika

Wybrane publikacje

  • Kaczyński B., Kaczyński A., On 3D problem of an anticrack under vertically uniform heat flow in a transversely isotropic electro-thermo-elastic space, European Journal of Mechanics A-Solids 66 (2017 ) str. 15—25
  • Kaczyński A., On 3D problems of thermoelastostatics for transversely isotropic solids with anticracks, European Journal of Mechanics A-Solids 58 (2016 ) str. 102—111
  • Kaczyński A., On 3D anticrack problems in a transversely isotropic solid, European Journal of Mechanics A-Solids 43 (2014 ) str. 142—151
  • Kaczyński A., Thermal stress analysis of a three-dimensional anticrack in a transversely isotropic solid, International Journal of Solids and Structures 51(13) (2014 ) str. 2382—2389
  • Kaczyński A., Monastyrskyy B., A rigid inclusion in an elastic space under the action of a uniform heat flow in the inclusion plane, International Journal of Solids and Structures 50(16/17) (2013 ) str. 2631—2640
  • Kaczyński A., Monastyrskyy B., Contact strength of two elastic half spaces with circular groove, Materials Science 46(4) (2011 ) str. 505—516
  • Kaczyński A., Kozłowski W., Thermal stresses in an elastic space with a perfectly rigid flat inclusion under perpendicular heat flow, International Journal of Solids and Structures 46 (2009 ) str. 1772—1777

Stara strona MiNI kliknij


Page last modified on Środa 13 Wrzesień, 2017 11:07:48 CEST