Loading...
 
Image

PROF. DR HAB. JANINA KOTUS - profesor zwyczajny PW

Prodziekan ds. Nauki Wydziału MiNI


Kierownik Zakładu Równań Funkcyjnych


FUNKCJE WYDZIAŁOWE

Członek Rady Wydziału

Przewodniczący Komisji Rady Wydziału ds. Nauki i Awansów
Członek Dziekańskiej Komisji Analizy
Przewodniczący Dziekańskiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych

FUNKCJE UCZELNIANE

Senacka Komisja ds. Kadr - członek

Dane kontaktowe

Email : janina(kropka)kotus(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój : Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 018, 456
Telefon służbowy : (22)234 5918, 7988

Zainteresowania naukowe

  • analiza zespolona
  • geometryczna teoria funkcji
  • teoria ergodyczna
  • układy dynamiczne, dynamika holomorficzna

Własna strona www http://www.mini.pw.edu.pl/~kotus/www/
Stara strona MiNI kliknij


Page last modified on Niedziela 04 Czerwiec, 2017 18:15:59 CEST