Loading...
 

DR INŻ. JAROSŁAW LEGIERSKI - adiunkt


Zakład Systemów Przetwarzania Informacji


FUNKCJE WYDZIAŁOWE

Członek Komisji Programowej dla kierunku Inżynieria i Analiza Danych

Dane kontaktowe

Email : jaroslaw(kropka)legierski(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój : Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 505


Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

  • Członek Komitetu Redakcyjnego w czasopiśmie "Advances in Networking Systems Architectures, Security, and Applications Springe"

Własna strona www http://pages.mini.pw.edu.pl/~legierskij/(external link)


Page last modified on Niedziela 04 Czerwiec, 2017 18:16:03 CEST