Loading...
 

DR INŻ. MARCIN LUCKNER - adiunkt


Zakład Strukturalnych Metod Przetwarzania Wiedzy


FUNKCJE WYDZIAŁOWE

  • Członek Komisji Programowej dla Kierunku Informatyka
  • Członek Rady Wydziału
  • Członek Komisji Programowej dla kierunku Inżynieria i Analiza Danych

Dane kontaktowe

Email : marcin(kropka)luckner(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój : Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 505
Własna strona www : http://alpha.mini.pw.edu.pl/~lucknerm/(external link)


Wybrane publikacje

  • Homenda W., Pedrycz W., Luckner M., Classification with rejection based on various SVM techniques, Neural Networks (IJCNN), 2014 International Joint Conference on, Seria IEEE International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), (2014) str. 3480-3487

Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

  • Redaktor Działowy w czasopiśmie "Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji"


Page last modified on Sobota 24 Marzec, 2018 13:01:25 CET