Loading...
 

DR INŻ. MARCIN LUCKNER - adiunkt


Zakład Strukturalnych Metod Przetwarzania Wiedzy


FUNKCJE WYDZIAŁOWE

Członek Rady Wydziału

Członek Komisji Programowej dla Kierunku Informatyka
Członek Komisji Programowej dla kierunku Inżynieria i Analiza Danych

Dane kontaktowe

Email : marcin(kropka)luckner(aciek)mini(kropka)pw(kropka)edu(kropka)pl
Pokój : Kampus Główny PW, Gmach MiNI, pok. 505

Wybrane publikacje

  • Homenda W., Luckner M., Pedrycz W., Classification with rejection based on various SVM techniques, Neural Networks (IJCNN), 2014 International Joint Conference on, Seria IEEE International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), (2014) str. 3480-3487

Funkcje w redakcjach czasopism naukowych

  • Redaktor Działowy w czasopiśmie "Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji"

Własna strona www http://alpha.mini.pw.edu.pl/~lucknerm/(external link)
Stara strona MiNI kliknij


Page last modified on Niedziela 04 Czerwiec, 2017 18:16:01 CEST